Taktvätt & Takmålning

Taktvätt & Takmålning

Taktvätt & Takmålning

Taket är den mest utsatta delen av huset. Obehandlade takpannor av tegel, zanda, och betong är sugande och tar upp mycket fukt vid regn. Alger, lavar och mossa binder fukten och ökar risken betydligt för frostsprängning och följdskador på undertaket.

Impregneringen som läggs på efter taktvätten skapar ett skydd på ditt tak. Det gör att smuts och påväxt har svårare att fästa på ytan.

Vi garanterar att ditt tak är fri från påväxt samma dag.

Kontakta oss idag för kostnadsfri besiktning och frågor!

Kontakta oss

Tjänster som ingår i priset:

  • Taktvätt
  • Impregnering
  • Rensning av hängrännor
  • Noggrann städning
  • Besiktning av takpannor samt byte vid behov

En väl utförd taktvätt och efterbehandling förbättrar inte bara utseendet på din fastighet, utan ökar även värdet och minskar framtida underhållskostnader.

Räkna ut ditt pris*

Priset är ett ca pris och är ej bindande, priset kan revideras baserat på dieselpris, lutning, inhyrning av maskiner mm.

0
01000

I priset ingår: moms, impregnering, hyra av maskin, diesel för maskinen, körning mm.

KONKURRENSKRAFTIGA PRISER

VI STRÄVAR EFTER ATT HÅLLA NERE VÅRA KOSTNADER OCH ERBJUDA KONKURRENSKRAFTIGA PRISER TILL ALLA.
Vi använder oss av rotavdrag för att komma ner i så fördelaktiga priser som möjligt för dig som privatperson.

HÖG SERVICEGRAD

VÅR SERVICEGRAD ÄR VIKTIG FÖR OSS, NÄR VÅRT ARBETE ÄR FÄRDIGT SKA BÅDA PARTER VARA NÖJDA.
Vi försäkrar att våra kunder alltid är nöjda när vi lämnar fastigheten.

Taktvätt & Impregnering

Taket är den mest utsatta delen av huset. Mossa, alger och lav gör att takpannor expanderar vid låga temperaturer och kan spricka.

Läs mer
Taktvätt & impregnering

Fasadtvätt

Precis som med taket så påverkas resten av huset med påväxt som slutligen leder till färgtapp och flagning. Undvik extra kostnader och håll din fasad skyddad mot angrepp.

Läs mer
Fasadtvätt

Marksten

Vi tvättar dina plattor med hjälp av högtryck och hetvatten för ett snyggare resultat, samt impregnerar från ny
påväxt.

Läs mer

Målning

Vi utför all sorts av målning på ditt boningshus. Exempelvis vindskivor, skorstenar, träparti,
takplåt m.m

Läs mer